• Home   ›  
 • Upcoming news   ›  
 • Courses
 • Courses
 • Upcoming news

 • News
 • Courses
 • Resources centre
 • Forms download
  • 唔駛做律師,你都可以轉個身份幫到人。成為一個專業可靠嘅調解員,雙方都因為你嘅調解技巧得以和平解決爭議。調解員正正就需要好多事。

  • 你嘅履歷多咗調解嘅專業資格,公司有糾紛都可以搵你,唔請你請邊個呀!

  專業調解培訓課程

  課程特點

  • 本中心為全港處理最多案件的機構,調解經驗豐富,課程著重實戰技巧
  • 著重真實調解中所運用的調解技巧(包括常見訴訟案件的文件解讀技巧)
  • 由擁有豐富調解經驗的大律師(當中包括全港其中一位處理調解案件最多的調解員)任教
  • 教授的調解及談判技巧可應用於生活及工作中不同的範疇
  • 每位成為本中心的認可調解員均可獲得實習機會,參與真實調解個案
  • 成為本中心的認可調解員,有機會獲轉介調解案件

  More details